Salaojajärjestelmä 

  1. Salaojan tehtävä on ohjata vesi pois anturan ja maan vastaisten rakenteiden vierestä ja näin suojata rakennusta home-, kosteus- ja routavaurioilta.

  2. Suojaa rakennusta sisäilmanlaadun huononemiselta.

  3. Kasvattaa kiinteistön arvoa edellämainituista syistä.

Kuvia eri työvaiheista